ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 216298
Page Views 372148
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดซุ้มแสดงความยินดีและแสดงศิลปวัฒนธรรม ในพิธีประสาทปริญญา (อ่าน 1) 19 เม.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการบริการ (อ่าน 1) 19 เม.ย. 61
ถวายการต้อนรับพระภิกษุ-สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (อ่าน 1) 18 เม.ย. 61
ร่วมพิธีเปิดป้ายศาลากลางน้ำ และทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างศาลากลางน้ำ (อ่าน 1) 16 เม.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 2) 11 เม.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 260) 19 เม.ย. 61
ประเพณีการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 124) 10 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 53) 04 เม.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและแนวคิดในการจัดทำเส้นทางศรัทธาสู่การท่องเที่ยวฯ (อ่าน 43) 03 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง (อ่าน 47) 03 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน (อ่าน 35) 03 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 46) 03 เม.ย. 61
ร่วมงานประชุมวิชาการฯ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ (อ่าน 38) 02 เม.ย. 61
สวดพระอภิธรรมศพพระครูรัตนมงคลญาณ (อ่าน 52) 30 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 37) 30 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (อ่าน 31) 30 มี.ค. 61
ขอถวายมุทิตาสักการะ พระราชวรเมธี,ดร. (อ่าน 39) 27 มี.ค. 61
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร MCU TV (อ่าน 34) 26 มี.ค. 61
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 29) 26 มี.ค. 61
ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (อ่าน 31) 26 มี.ค. 61
ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (อ่าน 37) 25 มี.ค. 61
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. (อ่าน 34) 24 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (อ่าน 34) 23 มี.ค. 61
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 35) 23 มี.ค. 61
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 38) 22 มี.ค. 61
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 36) 20 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 32) 19 มี.ค. 61
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา (อ่าน 34) 19 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้กำกับห้องสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 31) 14 มี.ค. 61
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อ่าน 35) 13 มี.ค. 61
เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 32) 13 มี.ค. 61
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 33) 12 มี.ค. 61
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 34) 09 มี.ค. 61
อัญเชิญรูปหล่อพระครูสัจจานุรักษ์(หลวงปู่เที่ยง ปภงฺกโร) (อ่าน 33) 09 มี.ค. 61
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระมงคลสุตกิจ (อ่าน 33) 08 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อ่าน 31) 08 มี.ค. 61
ประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตอำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์. (อ่าน 37) 07 มี.ค. 61
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย และรับฟังข่าวสาร ทุกวันอังคาร (อ่าน 110) 06 มี.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 90) 06 มี.ค. 61
พิธีปิดโครงการ MAHACHULA-KM (อ่าน 83) 04 มี.ค. 61