ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 214156
Page Views 368855
คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ลำดับที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ประธานอนุกรรมการ

 

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

อนุกรรมการ

 

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

อนุกรรมการ

 

นายวิชัย สิมมาอ่อน

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาวชริตา นิพรรัมย์        

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

๑๐

นักวิชาการพัสดุ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ