ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159272
Page Views 261575
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

อาจารย์ สุทธิวิทย์ วิลัยริด
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร

นายกิตติ์ธเนศ อำพรกิตติพัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาว พิมผกา อุ้ยรัมย์
นักประชาสัมพันธ์

นายภูษิต เต๊ะประโคน
นักจัดการงานทั่วไป