ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159268
Page Views 261571
กลุ่มงานบริการการศึกษา

นายปัณณรัษฎ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา

พระปลัดณัฐภรฌ์ ฐิตปุญฺโญ
นักวิชาการศึกษา

นายจตุพร โพธารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป