ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159277
Page Views 261580
สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล
ประธานหลักสูตร

อาจารย์สมคิด สุขจิต
อาจารย์

อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์
อาจารย์

อาจารย์มณทิรา สะแกทอง
อาจารย์

อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม
อาจารย์

นางศศิธร บุญครอง
นักจัดการงานทั่วไป