ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หล
งานวิจัยและข่าวทั่วไป
ข่าวการศึกษา
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 02 เม.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องหยุดทำการเรียนการสอน สอบธรรมสนามหลวง 18 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องวันหยุดทำงาน(วันออกพรรษา-วันปิยมหาราช) 20 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 12 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องหยุดทำการเรียนการสอน การสอบธรรมสนามหลวง 11 ต.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๒ 04 ส.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องวันหยุดทำการและหยุดทำการเรียนการสอน 22 ก.ค. 64
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑๓ 12 ก.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 08 ก.ค. 64
โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1qUN0tHNcvxrgPM0EeXKpekFjo-qERjgh?usp=sharing
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
หลักสูตร
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)