ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159276
Page Views 261579
กลุ่มงานบริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร
นักทรัพยากรบุคคล

นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไป

พระสมพร อนาลโย
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาว สุนิสา แสงทอง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมิรันดร์ตรี อ่อนน้ำคำ
นักวิชาการการเงินและบัญชี