ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159275
Page Views 261578
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

นายรัตน์จิโรจน์ วงศ์อรัญ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ
นักวิชาการการเงินและบัญชี