ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 356393
Page Views 541430
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วันที่๒) (อ่าน 251) 24 พ.ค. 60
สอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 231) 23 พ.ค. 60
แจ้งมติคณะกรรมการการเงินและทรัพสินย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (อ่าน 159) 23 พ.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 269) 17 พ.ค. 60
สิ่งที่ต้องรู้ในวันประสาทปริญญา (อ่าน 203) 16 พ.ค. 60
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีซักซ้อมพิธีประสาทปริญญา (อ่าน 214) 14 พ.ค. 60
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 179) 11 พ.ค. 60
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานขับแคลื่อนชุมชนคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 236) 09 พ.ค. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร (อ่าน 177) 06 พ.ค. 60
วันอายุวัฒนมงคล ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 221) 05 พ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองภายใน วส.บร. (อ่าน 178) 02 พ.ค. 60
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 50 วัน บุตรชาย ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ (อ่าน 231) 02 พ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 229) 28 เม.ย. 60
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจฯ (อ่าน 176) 27 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2560 (อ่าน 474) 26 เม.ย. 60
ปฏิทินการศึกษา/รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 303) 24 เม.ย. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 340) 24 เม.ย. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชปวราจารย์ (อ่าน 266) 24 เม.ย. 60
ร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (เจ้าคุณโชว์) (อ่าน 327) 24 เม.ย. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมแสดงมุทิตา แด่ พระสุธีวีรบัณฑิต (อ่าน 271) 24 เม.ย. 60
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 186) 24 เม.ย. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 189) 20 เม.ย. 60
โครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาตำราหมวดวิชาชีพครูและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ (อ่าน 200) 20 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 (อ่าน 1630) 20 เม.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 191) 19 เม.ย. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (อ่าน 305) 19 เม.ย. 60
แนะแนว คณะครูฝึกทหาร ณ ร.23 พัน 4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (อ่าน 239) 18 เม.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 199) 12 เม.ย. 60
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 237) 10 เม.ย. 60
เชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐ (อ่าน 213) 08 เม.ย. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการเงินและทรัพย์สินวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่1/2560 (อ่าน 172) 28 มี.ค. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ให้โอวาทนิสิตทุกชั้นปีก่อนเข้าสอบ (อ่าน 186) 28 มี.ค. 60
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนิสิตสอบปลายภาค (อ่าน 185) 28 มี.ค. 60
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพครู (อ่าน 215) 24 มี.ค. 60
ร่วมงานครบรอบ ๒๙ ปี มจร.สุรินทร์ และเปิดอาคาร " พระพรหมบัณฑิต" (อ่าน 427) 24 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการศึกษา (อ่าน 190) 23 มี.ค. 60
ตารางสอนโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพครู (อ่าน 263) 23 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๒๙ ปี มจร.สุรินทร์ (อ่าน 204) 23 มี.ค. 60
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต (อ่าน 202) 23 มี.ค. 60
ร่วมแสดงมุทิตาจิต "พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์" (อ่าน 232) 21 มี.ค. 60