ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 216209
Page Views 372059
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาโท)

พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ, ดร.
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาภัชวัฏร์ เขมทสฺสี,ดร.
อาจารย์

พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
อาจารย์

พระวัฒนา ญาณวโร,ดร.
อาจารย์

รศ.วิเชียร ชาบุตรบุญฑริก
อาจารย์

อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
อาจารย์

อาจารย์ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี
อาจารย์

พระมหาธรรมกรณ์ ปัญญาสิริ
นักจัดการงานทั่วไป