ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159286
Page Views 261589
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ประธานหลักสูตร

พระครูปริยัติปัญญาโสภน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระวิชาญ อาทโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระสุเทิด ทีปงฺกโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สมาพร มังคลัง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์รุ่งสุริยา หอมวัน
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวขวัญชนก สายชมภู
นักจัดการงานทั่วไป