ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263789
Page Views 438933
สาขาวิชาปรัชญา (ปริญญาโท)

รศ.วิเชียร ชาบุตรบุญฑริก
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระวัฒนา ญาณวโร,ดร.
อาจารย์

พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ, ดร.
อาจารย์

พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
อาจารย์

อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
อาจารย์