ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 356392
Page Views 541429
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 36) 04 มิ.ย. 61
พิธีปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 31) 03 มิ.ย. 61
โครงการสัมมนาปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ/บริการสังคม อาสาเติมปัญญาให้สังคม (อ่าน 28) 02 มิ.ย. 61
พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 40) 01 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในที่ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอละหานทราย (อ่าน 43) 04 มิ.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ 3) (อ่าน 280) 04 มิ.ย. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสิตใหม่(รอบ๒) (อ่าน 107) 03 มิ.ย. 61
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ละไม ซารัมย์ (อ่าน 80) 30 พ.ค. 61
มอบถวายตู้ลำโพง PS (ตู้มอนิเตอร์) (อ่าน 34) 30 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(Self Assessment Report SAR) ระดับวิทยาลัย และคณะกรรมการรับผิ (อ่าน 51) 30 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 48) 30 พ.ค. 61
โครงการรับสมัครพระภิกษุจำพรรษา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย (อ่าน 70) 30 พ.ค. 61
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 52) 29 พ.ค. 61
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก (อ่าน 31) 29 พ.ค. 61
ขอเชิญบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 32) 28 พ.ค. 61
ข่าวสารดีดีสำหรับศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ (อ่าน 34) 28 พ.ค. 61
ข่าวสารดีดีสำหรับศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ (อ่าน 31) 28 พ.ค. 61
กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ มจร. (อ่าน 30) 25 พ.ค. 61
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(รอบที่๒) (อ่าน 62) 24 พ.ค. 61
อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล(Access) (อ่าน 43) 23 พ.ค. 61
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระเทพกิตติรังษี,ดร. (อ่าน 69) 18 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 40) 18 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (อ่าน 41) 17 พ.ค. 61
คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ดูพื้นที่ภายในบริเวณวัดหนองขวาง (อ่าน 51) 17 พ.ค. 61
ผอ.วิทยาลัยสงฆืบุรีรัมย์ ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตร แด่คณะสงฆ์ (อ่าน 42) 16 พ.ค. 61
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (อ่าน 39) 16 พ.ค. 61
องค์กรบริหารนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานจัดซุ้มแสดงความ (อ่าน 32) 16 พ.ค. 61
ประชุมการให้ความรู้เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นทั่วไป พระส (อ่าน 38) 16 พ.ค. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 45) 15 พ.ค. 61
ภาพบรรยากาศช่วงเช้าก่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร (อ่าน 31) 13 พ.ค. 61
แสดงความยินดีกับท่านพลโทเดชอุดม นิชรัตน์ (อ่าน 66) 13 พ.ค. 61
ภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร (อ่าน 48) 12 พ.ค. 61
เยี่ยมถวายกำลังใจ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัตยาจารย์ (อ่าน 34) 10 พ.ค. 61
เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ (อ่าน 34) 10 พ.ค. 61
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าถวายสักการะ ผอ.ิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 60) 09 พ.ค. 61
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อ่าน 37) 09 พ.ค. 61
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญามจร.ปี2561 (อ่าน 45) 09 พ.ค. 61
ประชุมกลุ่มงานสื่อสารองค์กรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 43) 08 พ.ค. 61
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๕ (อ่าน 31) 08 พ.ค. 61
ข้อมูลที่พักบัณฑิต ตรี/โท/เอก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 41) 08 พ.ค. 61