ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 214150
Page Views 368849
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ลำดับที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

พระศรีปริยัติธาดา

ประธานอนุกรรมการ

พระมงคลสุตกิจ                 

รองประธานอนุกรรมการ

พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.

อนุกรรมการ

พระครูประยัติปัญญาโสภณ

อนุกรรมการ

พระครูวินัยอำนาจ พลปญโญ,ดร.

อนุกรรมการ

อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน

อนุกรรมการ

พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร

อนุกรรมการ

อาจารย์ไว ชึรัมย์

อนุกรรมการ

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐

พระมหาโชว์ ทสสนีโย,ดร

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑

รศ.ดร เอกฉัท จารุเมธีชน

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒

อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓

นายวัลลภ สหุนาฬุ

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔

พระมหาถนอม อานนโท

อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๕

อาจาร์ ดร.พีรพงษ์ มาลา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ