ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159265
Page Views 261568
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ลำดับที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

พระศรีปริยัติธาดา

ประธานอนุกรรมการ

 

พระมงคลสุตกิจ                 

รองประธานอนุกรรมการ

 

พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.

อนุกรรมการ

 

พระครูประยัติปัญญาโสภณ

อนุกรรมการ

 

พระครูวินัยอำนาจ พลปญโญ,ดร

อนุกรรมการ

 

นายรังสิทธิ วิหกเหิน

อนุกรรมการ

 

พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร,ดร

อนุกรรมการ

 

นายไว ชึรัมย์

อนุกรรมการ

 

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๐

พระมหาโชว์ ทสสนีโย,ดร

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๑

รศ.ดร เอกฉัท จารุเมธีชน

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๒

ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๓

นายวัลลภ สหุนาฬุ

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๔

พระมหาถนอม อานนโท

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

๑๕

ดร.พีรพงษ์ มาลา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ