ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159260
Page Views 261563
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ลำดับที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

พระศรีปริยัติธาดา

ประธานกรรมการ

 

พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร

รองประธานกรรมการ

 

พระเทพปริยัตยาจารย์,ดร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พระสุนธรธรรมเมธี,ดร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผศ.ดร ปราโมทย์ เบญจกาญจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

 

พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญโญ,ดร

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

 

๑๐

นายรังสิทธิ วิหกเหิน

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

 

๑๑

ดร.พีรพงษ์ มาลา

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

 

๑๒

นายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

 

๑๓

พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร,ดร

กรรมการและเลขานุการ

 

๑๔

พระมหาถนอม อานนโท

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ