ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 214153
Page Views 368852
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์


ลำดับที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

 

พระเทพปริยัตยาจารย์,ดร.

ประธานกรรมการ

 

พระศรีปริยัติธาดา

รองประธานกรรมการ

 

พระมงคลสุตกิจ

กรรมการ

 

พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.

กรรมการ

 

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน

กรรมการ

 

ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล

กรรมการ

 

พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร .

กรรมการ

 

อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

กรรมการ

 

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๐

พระสุนทรธรรมเมธี,ดร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๑

พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๒

พระเทพวิสุทธิโมลี,ปธ.๙

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๓

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๕

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๖

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๗

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๘

อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน

กรรมการและเลขานุการ

 

๑๙

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ มาลา

ผู้ช่วยเลขานุการ