ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 356437
Page Views 541474
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

มุ่งพัฒนาคุณภาพนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความแตกฉานในหลักปรัชญาพร้อมกับแม่นยำในพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนา รอบรู้ใน ทฤษฎีและทรรศนะใหม่ ๆ ทางปรัชญา พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ มีความรู้ความเข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก และให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการปรัชญา พร้อม กับเป็นผู้นำทางปัญญา พัฒนาจิตใจและสังคม