ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 214113
Page Views 368812
กลุ่มงานวิจัย
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา งานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย งานเผยแพร่และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
          
1.งานวางแผนวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของวิทยาลัยด้านวิจัย   ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและการประสานงานการวิจัย  ให้บริการระบบสารสนเทศ วารสารวิจัย ชุดความรู้จากงานวิจัย เพื่อนำมาเผยแพร่ในการเรียนการสอนงานพัฒนาวิทยาลัยและกิจการคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          2.งานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย  ปฏิบัติงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากรและส่วนงานของวิทยาลัย งานประสานภาคีวิจัย  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย