เพลง มจร.
เพลง ภูมิใจใน มจร
บัณฑิตวิทยาลัยมีใจมุ่งมั่น เราสร้างสรรค์พระไตรปิฎกยกศึกษา เป็นแนวทางช่วยผองสัตว์ด้วยปรัชญา พัฒนาคุณธรรมนำชีวี วิสัยทัศน์อุดมการณ์สืบสานต่อ สร้างบัณฑิต มจร.ก่อศักดิ์ศรี พระปิยะมหาราชาธิบดี ธ ทรงมีปรีชาชาญมองการณ์ไกล
ชมพูเด่น สกาวงามพราวเพริศ แจ่มบรรเจิดพุทธธรรมนำสมัย ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัยก้าวหน้า วิทยานิพนธ์ สถาบันมจร นามพ่อนี้ ดุษฎีมหาบัณฑิตผลิตผล อยู่แห่งไหนมหาจุฬาฯงามน่ายล ข้าเลิศล้นดังนามพ่อ มจร.


โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2559,13:33   อ่าน 292 ครั้ง