ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วีดีโอ เป็นตัวแทนสรุปปิดโครงการ 270 ปี ธรรมยาตรารำลึกพระอุบาลีมหาเถระ
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2566,19:46  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วีดีโอ เป็นตัวแทนต้อนรับ ฯพณฯ ดิเนซ คุณวรรธนะ นายกรัฐมนตรีศรีลังกา
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2566,19:44  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: สมณศาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์-3-1 (2566)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,05:50  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือ: 270 ปี รำลึกถึงการประดิษฐานสยามวงศ์ของพระอุบาลี (2566)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2566,19:03  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือ: 270 ปี กาลานุกรมสยามวงศ์ (2566)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2566,19:02  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: สุนทรียศาสตร์ในนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ (2565)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,09:00  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2565)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,08:53  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: สมณศาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์-3 (2565)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,08:51  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ: สมณศาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์-2 (2565)
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,08:50  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความผาสุกทางจิตวิญญาณผ่านกระบวนการบุญกิริยาวัตถุของผู้สูงอายุที่มาถือศีลอุโบสถในวัดของพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่ออาจารย์ : พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,17:07  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..