ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263771
Page Views 438915
กลุ่มงานอาคารสถานที่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 

        มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๑. งานอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลงานสาธารณูปโภค งานภูมิทัศน์  งานสถาปัตยกรรม งานแบบแปลนอาคารสถานที่  งานผังแม่บท  ระบบสุขาภิบาลและโยธา  ระบบโทรศัพท์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  งานดูแลความสะอาด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๒. งานยานพาหนะ ปฏิบัติงานให้บริการยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย  โดยพิจารณาจัดยานพาหนะประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์  ความเหมาะสม ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย