ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 356432
Page Views 541469
ศูนย์บัณฑิตศึกษา

ศูนย์บัณฑิตศึกษา  

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการสอบเค้าโครง การสอบป้องกัน การเผยแพร่งานวิจัยและการสำเร็จการศึกษา ดำเนินการส่งเสริม สร้างเครือข่ายกับสถายันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ ในด้านการวิจัย การเขียนผลงานวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ