ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 13/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 239981
Page Views 407839
ข่าวประชาสัมพันธ์
เวทีพิจารณาความก้าวหน้า โดยชุดโครงการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (อ่าน 216) 27 ธ.ค. 59
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 227) 26 ธ.ค. 59
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 272) 26 ธ.ค. 59
คณะสงฆ์อำเภอคูเมือง มอบถวายนิตยภัตแก่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 205) 25 ธ.ค. 59
ประชุมผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 224) 25 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 266) 23 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (อ่าน 200) 23 ธ.ค. 59
ประชุมโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 217) 22 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการโครงการไหว้ครู วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑ (อ่าน 216) 21 ธ.ค. 59
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 236) 19 ธ.ค. 59
ประชุมทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 223) 19 ธ.ค. 59
เปิดโครงการอบรมศาสนพิธีกรรุ่นเยาว์ (มัคนายกน้อย) (อ่าน 309) 16 ธ.ค. 59
ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” (อ่าน 201) 15 ธ.ค. 59
ประชุมปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (อ่าน 168) 14 ธ.ค. 59
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่3) (อ่าน 218) 13 ธ.ค. 59
พิธีสมโภชฉลองพระธาตุเจดีย์ศรีเทพประสานธรรม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (อ่าน 242) 09 ธ.ค. 59
สัมมนาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี (อ่าน 204) 09 ธ.ค. 59
พิธีต้อนรับสมณศักดิ์พัดยศ พระราชาคณะชั้นราช พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) (อ่าน 672) 09 ธ.ค. 59
คณะสงฆ์อำเภอแคนดง มอบถวายนิตยภัต แก่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 210) 09 ธ.ค. 59
พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ "พระเทพปริยัตยาจารย์" เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 618) 08 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตฯ (อ่าน 221) 07 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงานและวันหยุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๕๙ (อ่าน 251) 07 ธ.ค. 59
คณาจารย์และตัวแทนนิสิต หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมสัมมนาโครงการวิจัยฯ (อ่าน 227) 07 ธ.ค. 59
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อ่าน 478) 06 ธ.ค. 59
สาขาวิชารัฐศาสตร์ออกนิเทศติดตามนิสิตบริการสังคมปฏิบัติศาสนกิจ (อ่าน 218) 02 ธ.ค. 59
ผู้ว่าฯ-เจ้าคณะฯ ทั่วประเทศ ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา-ลั่นฆ้อง โอกาสมหามงคล ค่ำวันนี้ (อ่าน 128) 01 ธ.ค. 59
คำสั่งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อ่าน 188) 01 ธ.ค. 59
'วัดทั่วโลก'ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'วันนี้ (อ่าน 235) 01 ธ.ค. 59
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ บรรจุศพ พระครูจักราชคณารักษ์ ( เจือ ขนฺติวโร ) (อ่าน 260) 30 พ.ย. 59
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมศักยภาพนิสิตด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ (อ่าน 254) 30 พ.ย. 59
บันทึกเทปรายการเสียงจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 190) 30 พ.ย. 59
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (อ่าน 197) 29 พ.ย. 59
บรรพชา – อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (อ่าน 267) 28 พ.ย. 59
กิจกรรมโครงการเปิดตูสู่ วส.มจร.บุรีรัมย์ (อ่าน 210) 25 พ.ย. 59
ร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดินถวายวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 139) 23 พ.ย. 59
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อ่าน 318) 23 พ.ย. 59
ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเปิดประตูสู่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 218) 22 พ.ย. 59
การประชุมคณะกรรมการการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 250) 22 พ.ย. 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9 นครราชสีมา (อ่าน 701) 21 พ.ย. 59
โครงการอบรมธรรมศึกษา ก่อนสอบธรรมสนามหลวง (อ่าน 214) 18 พ.ย. 59