ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 13/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 239982
Page Views 407840
ข่าวประชาสัมพันธ์
สังเกตการสอนวิชาการจัดวางตัวบุคคล (อ่าน 174) 15 ก.ย. 59
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการพุทธจิตวิทยาแนะแนวแบบบูรณาการ (อ่าน 161) 15 ก.ย. 59
โครงการอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหาร (อ่าน 134) 15 ก.ย. 59
กิจกรรมส่งเสริมกีฬา มจร. (อ่าน 123) 15 ก.ย. 59
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (อ่าน 178) 15 ก.ย. 59
บุญสืบ อินสารได้ถึงมรณะกาลแล้ว (อ่าน 490) 17 ส.ค. 59
พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระมงคลสุตกิจ (อ่าน 594) 16 ส.ค. 59
พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ รับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระมงคลสุตกิจ (อ่าน 372) 16 ส.ค. 59
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (อ่าน 167) 11 ส.ค. 59
ประชุมฝ่ายปฏิคม (อ่าน 193) 28 ก.ค. 59
สักการะเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 139) 28 ก.ค. 59
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆืลงงานตรวจพื้นเตรียมงานวางศิลาฤกษ์‬‪ (อ่าน 141) 28 ก.ค. 59
พิธีสามีจิกรรม (อ่าน 156) 28 ก.ค. 59