ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 15/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 188845
Page Views 317174
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชปวราจารย์ (อ่าน 173) 24 เม.ย. 60
ร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (เจ้าคุณโชว์) (อ่าน 207) 24 เม.ย. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมแสดงมุทิตา แด่ พระสุธีวีรบัณฑิต (อ่าน 162) 24 เม.ย. 60
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 121) 24 เม.ย. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 126) 20 เม.ย. 60
โครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาตำราหมวดวิชาชีพครูและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ (อ่าน 125) 20 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 (อ่าน 1446) 20 เม.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 123) 19 เม.ย. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (อ่าน 206) 19 เม.ย. 60
แนะแนว คณะครูฝึกทหาร ณ ร.23 พัน 4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (อ่าน 149) 18 เม.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 128) 12 เม.ย. 60
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 163) 10 เม.ย. 60
เชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐ (อ่าน 131) 08 เม.ย. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการเงินและทรัพย์สินวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่1/2560 (อ่าน 113) 28 มี.ค. 60
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ให้โอวาทนิสิตทุกชั้นปีก่อนเข้าสอบ (อ่าน 130) 28 มี.ค. 60
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนิสิตสอบปลายภาค (อ่าน 113) 28 มี.ค. 60
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพครู (อ่าน 145) 24 มี.ค. 60
ร่วมงานครบรอบ ๒๙ ปี มจร.สุรินทร์ และเปิดอาคาร " พระพรหมบัณฑิต" (อ่าน 341) 24 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการศึกษา (อ่าน 133) 23 มี.ค. 60
ตารางสอนโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพครู (อ่าน 199) 23 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๒๙ ปี มจร.สุรินทร์ (อ่าน 139) 23 มี.ค. 60
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต (อ่าน 122) 23 มี.ค. 60
ร่วมแสดงมุทิตาจิต "พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์" (อ่าน 165) 21 มี.ค. 60
ตารางสอบและประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (อ่าน 154) 21 มี.ค. 60
คำสั่งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการศึกษาประจำปี 2559 (อ่าน 142) 21 มี.ค. 60
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาสอบด้วยข้อสอบกลาง (อ่าน 144) 21 มี.ค. 60
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (อ่าน 179) 20 มี.ค. 60
กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน 234) 17 มี.ค. 60
บทความวิชาการที่ขึ้นนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน 254) 17 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานพิธีการ พิธีกร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 135) 17 มี.ค. 60
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 128) 17 มี.ค. 60
ร่วมแสดงมุทิตากับพระครูสุนทรวีรบัณฑิต (อ่าน 154) 16 มี.ค. 60
ประชุมอาจารย์ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 148) 15 มี.ค. 60
ประชุมรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรกลุ่มงานสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 129) 15 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (เจ้าคุณโชว์) (อ่าน 242) 15 มี.ค. 60
พระราชทานตั้งสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก พระครูสุนทรวีรบัณฑิต (อ่าน 236) 15 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและจราจร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 136) 15 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 153) 14 มี.ค. 60
แนะแนวและรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑) (อ่าน 216) 14 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน คณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 157) 13 มี.ค. 60