ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 13/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 238959
Page Views 405511
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารกิจการนิสิต (อ่าน 76) 26 ก.พ. 61
ถวายมุทิตาสักการะ. พระมหาบุญเกิด. กตเวที (มะพารัมย์) (อ่าน 105) 25 ก.พ. 61
รับถวาย/มอบวุฒิบัตริผ่านการเข้ารับโครงการอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหาร (อ่าน 88) 23 ก.พ. 61
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (อ่าน 95) 23 ก.พ. 61
โครงการอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหาร (อ่าน 81) 22 ก.พ. 61
แสดงมุทิตาสักการะ พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (อ่าน 77) 21 ก.พ. 61
บรรยายชี้แจงการทำข้อตกลงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต ๓๒ และร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมม (อ่าน 80) 21 ก.พ. 61
นับผลคะแนนเสียงการเลือกตั้ง (อ่าน 83) 20 ก.พ. 61
เลือกตั้ง"นายกองค์กรบริหารนิสิต" (อ่าน 25) 20 ก.พ. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาของบุคลากรและนิสิต (อ่าน 81) 19 ก.พ. 61
แนะนำทีมผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต (อ่าน 84) 19 ก.พ. 61
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (อ่าน 83) 19 ก.พ. 61
เชิญชวนนิสิตมาร่วมใจพร้อมกันมาใช้สิทธิเลือกตั้ง (อ่าน 77) 19 ก.พ. 61
สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการวิจัย (อ่าน 85) 16 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาคารสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 80) 15 ก.พ. 61
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเลื่อนวันจัดสอบ (อ่าน 100) 15 ก.พ. 61
โครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน ยุวสงฆ์ความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย-เวียดนาม (อ่าน 97) 06 ก.พ. 61
แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและค่าตีพิมบทความทางวิชาการ (อ่าน 102) 06 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต (อ่าน 103) 02 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 221) 02 ก.พ. 61
รับสมัครพระนิสิตลงรับเลือกตั้ง (อ่าน 101) 01 ก.พ. 61
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 225) 24 ม.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (อ่าน 273) 24 ม.ค. 61
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 140) 23 ม.ค. 61
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พระครูประจิตรสีลคุณ จอ.ห้วยราช (อ่าน 119) 22 ม.ค. 61
พิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระครูสัจจานุรักษ์ (อ่าน 105) 21 ม.ค. 61
พิธีปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 102) 21 ม.ค. 61
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรฯ (อ่าน 103) 21 ม.ค. 61
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมและให้โอวาทนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 101) 20 ม.ค. 61
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร (อ่าน 89) 19 ม.ค. 61
พิธีเปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 91) 10 ม.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค (อ่าน 221) 08 ก.ย. 60
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.โท (อ่าน 126) 07 ก.ย. 60
ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านกิจการนิสิต มจร. (อ่าน 102) 05 ก.ย. 60
ร่วมพลังสร้างคุณค่า ๑ โปรไฟล์ ล้านความหมาย ภาคภูมิใจเลือดสีชมพู (อ่าน 99) 04 ก.ย. 60
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU - GET (อ่าน 124) 31 ส.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA Online (อ่าน 122) 30 ส.ค. 60
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อ่าน 123) 29 ส.ค. 60
โครงการอบรมบริการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้น (อ่าน 111) 25 ส.ค. 60
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 111) 22 ส.ค. 60