ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 378255
Page Views 571547
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ มาลา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : เอเชียศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2556 ปริญญาโท คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
2559 ปริญญาเอก คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขา สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานทนายความ
บริษัท เทคนิคกา โนวา จำกัด ช่างควบคุมงานก่อสร้าง
สถานีวิทยุชุมชนคนรักษ์ประโคนชัย หัวหน้าสถานี
2556-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล