ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 378193
Page Views 571473
กลุ่มงานบริหาร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พระสมพร อนาลโย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๓๗๙๖๗๙
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดแจ้งตลาดโพธิ์
2552 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา
2554 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
วัดแจ้งตลาดโพธิ์ เลขานุการเจ้าคณะตำบลตลาดโพธิ์
ปัจจุบัน วัดชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
2559 - ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล