ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 378187
Page Views 571467
กลุ่มงานบริหาร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาว สุนิสา แสงทอง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐศาสตร์การปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๑๓๐๖๗๒๗
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ ครูปฏิบัติการสอน
2559 - ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล