รายการย้อนหลังจากวิทยาลัย
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 24 กันยายน 2559 (อ่าน 282) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 23 กันยายน 2559 (อ่าน 253) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 22 กันยายน 2559 (อ่าน 267) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 21 กันยายน 2559 (อ่าน 264) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 20 กันยายน 2559 (อ่าน 240) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 19 กันยายน 2559 (อ่าน 264) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 18 กันยายน 2559 (อ่าน 254) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 17 กันยายน 2559 (อ่าน 250) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 16 กันยายน 2559 (อ่าน 271) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 15 กันยายน 2559 (อ่าน 272) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 14 กันยายน 2559 (อ่าน 152) 09 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 12 กันยายน 2559 (อ่าน 163) 08 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 11 กันยายน 2559 (อ่าน 168) 08 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 10 กันยายน 2559 (อ่าน 177) 08 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 9 กันยายน 2559 (อ่าน 172) 08 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 8 กันยายน 2559 (อ่าน 160) 08 ก.พ. 60
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 7 กันยายน 2559 (อ่าน 157) 08 ก.พ. 60
บันทึกเทปอวยพรปีใหม่ (อ่าน 211) 13 ธ.ค. 59
บันทึกเทป เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี (อ่าน 207) 13 ธ.ค. 59
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 6 กันยายน 2559 (อ่าน 194) 06 ก.ย. 59
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 5 กันยายน 2559 (อ่าน 190) 05 ก.ย. 59
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 4 กันยายน 2559 (อ่าน 243) 04 ก.ย. 59
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 3 กันยายน 2559 (อ่าน 181) 03 ก.ย. 59
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 2 กันยายน 2559 (อ่าน 214) 02 ก.ย. 59
เสียงจากวิทยาลัยสงฆ์ 1 กันยายน 2559 (อ่าน 215) 01 ก.ย. 59