ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 378192
Page Views 571472
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สารสนเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖-๑๐๑๕๑๘๙
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล