ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 396883
Page Views 595943
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีรพล พิชนาหะรี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.๒๕๓๗ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดปทุมคงคา
พ.ศ.๒๕๔๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระสัง
พ.ศ.๒๕๔๗ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดจำปาทอง
พ.ศ.๒๕๔๘ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๔๙ ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
พ.ศ.๒๕๕๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการงานทะเบียนและวัดผล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล