ประกาศ
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง แจ้งรายชื่อนิสิตเข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓
แจ้งรายชื่อนิสิต (พธ.บ.รุ่นที่ ๖๓) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามกำหนดการ ดังนี้
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 210 ครั้ง