ประกาศ
กำหนดการ กิจกรรมแข่งขันกีฬา
กำหนดการ กิจกรรมแข่งขันกีฬา "นิสิตอีสานสัมพันธ์ นาคาเกมส์ ครั้งที่ ๔" ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการศึกษาของนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร,โรงเรียนอนุบาล อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 137 ครั้ง