ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนกรกฏาคม
วัน จันทร์ ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วัดสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 193 ครั้ง