ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขึ้นเขาไหว้พระ ขาลงเขาเก็บขยะที่ริมทาง(หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)
วัน เสาร์ ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตร นำนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการขึ้นเขาไหว้พระ ขาลงเขาเก็บขยะที่ริมทาง สานสัมพันธ์น้องพี่ พี่สิงห์รับน้องสิงห์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน และอบอุ่น ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 185 ครั้ง