ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า ทุกรูป/คน 
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในวัน เสาร์ ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 154 ครั้ง