ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ให้บริการสังคมและประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาฯ
วัน ศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ให้บริการสังคมและประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในโครงการอบรมการปฏิบัติศาสนพิธีและมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดขึ้นโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 153 ครั้ง