ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันบูรพาจารย์ และวัดการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
วัน อังคาร ที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมงานวันบูรพาจารย์ และวัดการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ วันบุรพปัญญา ๗๐ ปี มหาจุฬา ภายในงานเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานแนววิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ของวิทยาลัยเขต/วิทยาลัยสงฆ์ แต่ละจังหวัด ที่นำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการ
ในการนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในโอกาสได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ(ภายในประเทศ)เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการคัดเลือกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 155 ครั้ง