ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักจัดการงานวิจัย" สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย์ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักจัดการงานวิจัย" ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2560,10:48   อ่าน 200 ครั้ง