ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัน อังคาร ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พบปะนิสิตและให้โอวาท นิสิตบรรพชิตและนิสิตฆราวาส ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ทุกสาขาวิชา ในกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคาร ในเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกองกิจการนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ แต่ละสาขาวิชา และสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนในภาคบ่าย ทั้งนี้หากนิสิตมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือกองกิจการนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,13:28   อ่าน 198 ครั้ง