ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
วัน ศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำกลุ่มงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี,ดร อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 191 ครั้ง