ข่าวประชาสัมพันธ์
รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัน พฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมรับฟังการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินขั้นต้นด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยสงฆ์ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2560,13:05   อ่าน 159 ครั้ง