ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์
คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์ 
กลุ่มที่ ๑ ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ ๑ , ๓ และ ๔ ระดับวิทยาลัยสงฆ์ 
     โดย ผศ.สุพิมล ศรศักดา และ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา 
กลุ่มที่ ๒ ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ ๒ และ ๕ ระดับวิทยาลัยสงฆ์ 
             โดย ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน และ อาจารย์ สกุณา คงจันทร์
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิ,พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,13:52   อ่าน 192 ครั้ง