ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 13/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 238990
Page Views 405542
ข่าวประชาสัมพันธ์
นำคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ เยี่ยมชมห้องแต่ละกลุ่มงานฯ
พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นำคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ กรรมการสังเกตการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมห้องแต่ละกลุ่มงานภายในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
- ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
- ห้องกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
- ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
- ห้องกลุ่มงานวิจัย
- ห้องกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ห้องกลุ่มงานบริการการศึกษา
- ห้องกลุ่มงานบริหาร
- ห้องกลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ
- ห้องบัณฑิตศึกษา
- ห้องสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาโท)
- ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา
- ห้องกลุ่มงานสื่อสารองค์กร
- ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่
- ห้อง สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาตรี)
- ห้องกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
- ห้องสาขาวิชารัฐศาสตร์
- ห้องสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- และห้องสาขาวิชการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,13:42   อ่าน 146 ครั้ง