ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นรายบุคคล สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติธาดา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
โดย พระครูสิริสุตานุยุต,ดร และ อาจารย์ สกุณา คงจันทร์
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,13:28   อ่าน 155 ครั้ง