ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการทำงานประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี ได้ประชุมเพื่อประเมินผลการจัดอบรมความรู้แก่นิสิต

วัน ศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

คณะกรรมการทำงานประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี ได้ประชุมเพื่อประเมินผลการจัดอบรมความรู้แก่นิสิต

โดยมี พระมหาถนอม  อานนฺโท, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าประชุมฟังสรุปผลการดำเนินงาน

ณ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารสัจจานุรักษ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://mcubr.mcu.ac.th/?p=2639

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.3 KB
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 66 ครั้ง