ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ) หลักสูตรปรับปรุ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
พระศรีปริยัติธาดา, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 และกล่าวต้อนรับคณาจารย์ มจร จากส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนา โดยมีคณาจารย์จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวนกว่าร้อยท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  ระหว่าง วันที่ 27  - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,16:46   อ่าน 45 ครั้ง