ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พระมหาถนอม  อานนฺโท, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ เข้าประชุม  ณ ห้องประชุม พระราชวรเมธี

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.05 KB
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,16:09   อ่าน 40 ครั้ง