ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลัก
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:30 น.
คณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปีหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2567 โดยมี ผศ.รังสิทธิ  วิหกเหิน  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ อาคารสัจจานุรักษ์ชั้น 2 ห้องเรียนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะที่มาร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.17 KB
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,16:04   อ่าน 50 ครั้ง