ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระมหาถนอม อานนฺโท, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี, ดร. อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,16:11   อ่าน 32 ครั้ง