ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และคณะกรรมกา
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระศรีปริยัติธาดา, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และคณะกรรมการจัดทำ"วารสารครุศาสตร์ มจร.บุรีรัมย์" ณ อาคารสัจจานุรักษ์ ชั้น ๒ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,17:41   อ่าน 34 ครั้ง